Copyright

Disclaimer
Scouting Kazan de Wolfgroep streeft ernaar om correcte en actuele informatie op deze website te publiceren, maar kan niet garanderen dat de informatie altijd juist en volledig is. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de consequenties van het gebruik van de geboden informatie.

Scouting Kazan de Wolfgroep is ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van reacties en posts van gebruikers van de website. Ze verwoorden de persoonlijke mening van gebruikers en reflecteren op geen enkele manier de standpunten en/of denkwijze van Scouting Kazan de Wolfgroep. Daarnaast kan Scouting Kazan de Wolfgroep niet verantwoordelijk worden gehouden voor het plaatsen van auteursrechtelijk beschermd materiaal. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de publicerende gebruiker. Scouting Kazan de Wolfgroep draagt ook geen enkele aansprakelijkheid voor informatie van derden waarvan je via links op onze websites kennisneemt.

Verwijzingen naar en inhoud van andere websites
Scouting Kazan de Wolfgroep is alleen verantwoordelijk voor de inhoud van pagina's die zich binnen het domein van www.kazandewolf.nl of www.scoutingmiddelburg.nl bevinden, niet voor de inhoud van de pagina's waarnaar vanaf deze website wordt verwezen/gelinkt. Scouting Kazan de Wolfgroep distantieert zich uitdrukkelijk van de inhoud die op deze websites geboden wordt. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhouden en in het bijzonder voor eventuele schade die door het gebruik hiervan zou ontstaan, zijn enkel de betreffende aanbieders/eigenaars van deze websites aansprakelijk.

Inhoud
Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door de webmaster ( website@kazandewolf.nl ) van Scouting Kazan de Wolfgroep.

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

Indien u van mening bent dat er iets op de website is geplaatst, dat behoort aan u dan kunt u een e-mail sturen naar webmaster@kazandewolf.nl.

Uitzonderingen: misbruik, verplichtingen
Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze faciliteiten, dan kunnen wij bepaalde ip-nummers en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad, kunnen wij de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen. Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met u, een ouder, voogd, docent, toezichthouder, leidinggevende, eindverantwoordelijke of dergelijke, of om aangifte te kunnen doen dan wel u in rechte te kunnen aanspreken.

© 2006 - 2017 Scouting Kazan de Wolfgroep